KategorilerÖĞREN

Sürdürülebilir Tarım ve Doğal Yöntemler

Gurmeva bünyesinde yer alan kadınlarımız günümüzde yaygınlaşarak  kullanılmaya başlanan sürdürülebilir tarım yöntemlerini geleneksel tarım süreciyle harmanlayarak yerli üretim gerçekleştirmektedirler. Sürdürülebilir tarım, yaşamın sürdürülebilmesi için kaliteli ve yeterli miktarda gıda maddesinin, doğayla uyumlu ve güncel kriterlere uygun üretilmesini içeren tarım uygulamalarıdır.

Tarım, gıda zincirinin birincil üretim olarak tanımladığımız başlangıç noktasıdır.  Doğa, muhteşem bir dengeye ve güce sahip olsa da hiçbir doğal kaynak sonsuz ve tükenmez olarak değerlendirilemez. Sürdürülebilir tarım, doğal kaynakların yok edilmemesi ve verimli bir şekilde kullanılmasını esas almaktadır. Endüstriyel tarım uygulamaları, aşırı kâr hırsı gibi etkenlerle doğada tahribata sebep olabilmekte ve küresel zararlar ortaya çıkarabilmektedir.

Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimi, tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını geliştirecek sistem ve uygulamaları içerir. Gurmeva olarak sürdürülebilir tarımı destekleyerek, yerli ve doğal üretim yapan kadınlarımızın kalkınmasını hedeflemekteyiz. Hem üretim hem de ürünlerin işlenme aşamalarında endüstriyel üretimden uzak olarak doğal ve geleneksel üretim yöntemlerini tercih etmekteyiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM TEMELİNE NELER DAYANIR?

  • Toprakta geriye dönüşü olmayan değişimlerin (erozyon vs) tamamen önlenmesi.
  • Tarım esnasında yapılan sulama gibi işlemlerin aşırı kaynak tüketimine engel olması.
  • Tarım faaliyetlerinin ekolojik dengeye katkı sağlayabilmesi.
  • Üretilen ürünlerin sağlığa yararlı olması.
  • Çevredeki ekosistemin, hayvan ve bitki faunasının kötü engellenmesinin önüne geçilmesi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

  • Sürdürülebilir tarım, küçük ve elverişsiz alanlardan maksimum verim alınmasını sağlayabilir. Bugün gerçekleşen ve geçerli olan sürdürülebilir tarım uygulamaları sayesinde, küçük alanlarda birden fazla ürün yetiştirmek mümkün olabilmektedir.
  • Sürdürülebilirliğin uygulandığı bir çiftlik, çevredeki bitki ve hayvanlar için de yaşam alanı oluşturacak ve ekosistemi olumlu etkileyecektir. Verimli topraklar, hayvanlar için de bir yaşam alanı olacak, aynı zamanda tarımsal üretime de katkı sağlayacaktır.
  • Toprağın verimli hâle getirilmesi, yıllar boyunca kullanılmasını sağlayabilir. Sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla topraktaki verimi artırmak mümkündür.
  • Sürdürülebilir tarım, bölgesel ve küresel çapta ihtiyaçların karşılanmasını sağlar. Bol ve sık hasat yapma olanağı olduğu için, gıdaya erişim sorununu tamamen ortadan kaldırabilir.
  • İstihdam da sürdürülebilir tarımın faydaları arasındadır. Bu ilkeyle çalışan çiftlikler bölgede yoğun istihdam sağlayarak işsizlik seviyesinin azalmasına katkıda bulunmaktadır.

Zamanla ülkemizde yaygınlaşmasını hedeflediğimiz doğal üretim yöntemlerinin, kendi maddi gücünü sağlamak için çalışan kadınlarımızın öncülüğünde gerçekleşmesi temennimizdir. Daha nicelerine…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.